(Fredsduva)
Vår älskade Mamma
Lilian von Schultz
* 16 april 1956
har i dag lämnat oss, släkt och vänner i djupaste sorg och saknad.
Fagersanna
den 21 oktober 2009
Christian, Katarina
Veronica, Therese
Slumra gott du kära
Hav tack för allt
du gjort
Vi skall i hjärtat bära
ditt minne ljust
och stort.
Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste.